Sản phẩm mới

Bộ ấm chén in logo

Bộ ấm trà in logo Chi tiết

Giá:

Mã Sản Phẩm: ACLG MẪU 56a

Liên hệ: 0989 398 113

Cốc sứ Bát Tràng

Gốm sứ dát vàng

Trâu dát vàng 2021 Chi tiết

Giá:

Mã Sản Phẩm: Trâu vàng 03

Liên hệ: 0989 398 113
Trâu sứ dát vàng Chi tiết

Giá:

Mã Sản Phẩm: Trâu vàng 01

Liên hệ: 0989 398 113
Lợn gốm dát vàng Chi tiết

Giá: 1.200.000 VNĐ

Mã Sản Phẩm: DV17

Liên hệ: 0989 398 113
Bình gốm dát vàng Chi tiết

Giá: 1.800.000 VNĐ

Mã Sản Phẩm: DV 16

Liên hệ: 0989 398 113

Bộ ấm chén tử sa

Bộ ấm trà tử sa 16 Chi tiết

Giá: 650.000 VNĐ

Mã Sản Phẩm: ACTS16

Liên hệ: 0989 398 113

Bộ ấm chén men lam cổ

Men rạn

Sản phẩm bán chạy

Trâu dát vàng 2021 Chi tiết

Giá:

Mã Sản Phẩm: Trâu vàng 03

Liên hệ: 0989 398 113
Trâu sứ dát vàng Chi tiết

Giá:

Mã Sản Phẩm: Trâu vàng 01

Liên hệ: 0989 398 113
Heo dát vàng 2019- quà tết Chi tiết

Giá: 1.500.000 VNĐ

Mã Sản Phẩm: DV 19

Liên hệ: 0989 398 113
 • Tên sản phẩm : Bộ trà mẫu đơn in logo đại hội đảng
 • Giá sản phẩm :
 • Mã sản phẩm : ACLG 79
 • Số điện thoại : 0989 398 113
 • Tên sản phẩm : Ấm chén in logo quà tặng đại hội đảng
 • Giá sản phẩm :
 • Mã sản phẩm : ACLG 78
 • Số điện thoại : 0989 398 113
 • Tên sản phẩm : Ấm chén in logo quà tặng đại hội đảng
 • Giá sản phẩm :
 • Mã sản phẩm : ACLG 77
 • Số điện thoại : 0989 398 113
 • Tên sản phẩm : Ấm chén in logo, quà tặng đại hội đảng
 • Giá sản phẩm :
 • Mã sản phẩm : ACLG 78
 • Số điện thoại : 0989 398 113
 • Tên sản phẩm : Ấm chén in logo đại hội đảng
 • Giá sản phẩm :
 • Mã sản phẩm : ACLG 76
 • Số điện thoại : 0989 398 113
 • Tên sản phẩm : Quà tặng đại hội đảng in logo
 • Giá sản phẩm :
 • Mã sản phẩm : ACLG 75
 • Số điện thoại : 0989 398 113
 • Tên sản phẩm : Bộ ấm trà đại hội đảng bộ
 • Giá sản phẩm :
 • Mã sản phẩm : ACLG 73
 • Số điện thoại : 0989 398 113
 • Tên sản phẩm : Bộ ấm trà đại hội đảng, bộ bưởi cành chỉ vàng
 • Giá sản phẩm :
 • Mã sản phẩm : ACLO 72
 • Số điện thoại : 0989 398 113
 • Tên sản phẩm : Ấm chén in logo đại hội đảng bộ
 • Giá sản phẩm :
 • Mã sản phẩm : ACLG 71
 • Số điện thoại : 0989 398 113
 • Tên sản phẩm : Ấm chén in logo đại hội đảng
 • Giá sản phẩm :
 • Mã sản phẩm : ACLG 69
 • Số điện thoại : 0989 398 113
 • Tên sản phẩm : Ấm chén in logo tổng cục thuế
 • Giá sản phẩm :
 • Mã sản phẩm : ACLG 68
 • Số điện thoại : 0989 398 113
 • Tên sản phẩm : Bộ ấm trà in logo
 • Giá sản phẩm :
 • Mã sản phẩm : ACLG MẪU 56a
 • Số điện thoại : 0989 398 113
 • IN LOGO LÊN GỐM SỨ BÁT TRÀNG- MÓN QUÀ Ý NGHĨA Xây  dựng hình ảnh Doanh nghiệp và gửi thông điệp tri ân đến Khách hàng một cách tinh tế và sâu sắc, in logo lên sản phẩm là giải pháp tốt nhất được kết

 • Tên sản phẩm : Bộ ấm trà bát tràng in logo
 • Giá sản phẩm :
 • Mã sản phẩm : ACLG 66
 • Số điện thoại : 0989 398 113
 •     IN LOGO LÊN GỐM SỨ BÁT TRÀNG- MÓN QUÀ Ý NGHĨA Xây  dựng hình ảnh Doanh nghiệp và gửi thông điệp tri ân đến Khách hàng một cách tinh tế và sâu sắc, in logo lên sản phẩm là giải

 • Tên sản phẩm : Ấm chén in logo
 • Giá sản phẩm :
 • Mã sản phẩm : ACLG 64
 • Số điện thoại : 0989 398 113
 • Tên sản phẩm : Bộ ấm chén in logo cảnh sát giao thông
 • Giá sản phẩm :
 • Mã sản phẩm : ACLG 63
 • Số điện thoại : 0989 398 113
 • IN LOGO LÊN GỐM SỨ BÁT TRÀNG- MÓN QUÀ Ý NGHĨA dựng hình ảnh Doanh nghiệp và gửi thông điệp tri ân đến Khách hàng một cách tinh tế và sâu sắc, in logo lên sản phẩm là giải pháp tốt nhất được kết

 • Tên sản phẩm : Cốc sứ trắng miệng loe
 • Giá sản phẩm :
 • Mã sản phẩm : C13
 • Số điện thoại : 0989 398 113
 • Tên sản phẩm : Cốc sứ vát cạnh vuông
 • Giá sản phẩm :
 • Mã sản phẩm : C12
 • Số điện thoại : 0989 398 113
 • Tên sản phẩm : Cốc sứ trắng bát tràng
 • Giá sản phẩm :
 • Mã sản phẩm : C 11
 • Số điện thoại : 0989 398 113
 • Tên sản phẩm : Cốc sứ quai C in logo
 • Giá sản phẩm :
 • Mã sản phẩm : C 10
 • Số điện thoại : 0989 398 113
 • Tên sản phẩm : Cốc sứ in logo, cốc vát cao
 • Giá sản phẩm :
 • Mã sản phẩm : C 09
 • Số điện thoại : 0989 398 113
 • Tên sản phẩm : Cốc sứ in logo quà tặng
 • Giá sản phẩm :
 • Mã sản phẩm : C 08
 • Số điện thoại : 0989 398 113
 • Tên sản phẩm : Cốc sứ bát tràng in logo
 • Giá sản phẩm :
 • Mã sản phẩm : C 07
 • Số điện thoại : 0989 398 113
 • Tên sản phẩm : Cốc sứ in logo hình ảnh
 • Giá sản phẩm :
 • Mã sản phẩm : C 06
 • Số điện thoại : 0989 398 113
 • Tên sản phẩm : Cốc sứ quà tặng in logo
 • Giá sản phẩm :
 • Mã sản phẩm : C 05
 • Số điện thoại : 0989 398 113
 • Tên sản phẩm : Cốc sứ in logo
 • Giá sản phẩm :
 • Mã sản phẩm : C 04
 • Số điện thoại : 0989 398 113
 • Tên sản phẩm : Cốc sứ in logo
 • Giá sản phẩm :
 • Mã sản phẩm : C 03
 • Số điện thoại : 0989 398 113
 • Tên sản phẩm : Cốc sứ bát tràng in logo
 • Giá sản phẩm :
 • Mã sản phẩm : C 02
 • Số điện thoại : 0989 398 113
 • Tên sản phẩm : Cốc in cờ Australia in Viet Nam
 • Giá sản phẩm :
 • Mã sản phẩm :
 • Số điện thoại : 0989 398 113
 • Tên sản phẩm : Cốc vuông in logo mland
 • Giá sản phẩm :
 • Mã sản phẩm : C01
 • Số điện thoại : 0989 398 113
 • Tên sản phẩm : Cốc sứ in vịnh Hạ Long
 • Giá sản phẩm :
 • Mã sản phẩm : C01
 • Số điện thoại : 0989 398 113
 • Tên sản phẩm : Trâu dát vàng 2021
 • Giá sản phẩm :
 • Mã sản phẩm : Trâu vàng 03
 • Số điện thoại : 0989 398 113
 • Trâu vàng 2021. TRÂU SỨ DÁT VÀNG KIM NGƯU TÀI LỘC- VẠN SỰ NHƯ Ý? Miễn ship toàn quốc ☎️/zalo: 0989.398.113 Linh vật đầy đặn, khỏe khoắn, có thế đứng vững chãi, thân hướng về phía trước, đầu

 • Tên sản phẩm : Trâu dát vàng nâu đỏ
 • Giá sản phẩm :
 • Mã sản phẩm : Trâu vàng 02
 • Số điện thoại : 0989 398 113
 • Trâu vàng 2021. KIM NGƯU TÀI LỘC- VẠN SỰ NHƯ Ý? Miễn ship toàn quốc ☎️/zalo: 0989.398.113 Linh vật đầy đặn, khỏe khoắn, có thế đứng vững chãi, thân hướng về phía trước, đầu ngẩng cao, tượng trưng

 • Tên sản phẩm : Trâu sứ dát vàng
 • Giá sản phẩm :
 • Mã sản phẩm : Trâu vàng 01
 • Số điện thoại : 0989 398 113
 • Trâu vàng 2021. KIM NGƯU TÀI LỘC- VẠN SỰ NHƯ Ý? Miễn ship toàn quốc ☎️/zalo: 0989.398.113 Linh vật đầy đặn, khỏe khoắn, có thế đứng vững chãi, thân hướng về phía trước, đầu ngẩng cao, tượng trưng

 • Tên sản phẩm : Chum rượu khắc nổi trống đồng dát vàng
 • Giá sản phẩm :
 • Mã sản phẩm : DV 27
 • Số điện thoại : 0989 398 113
 • Tên sản phẩm : Lộc bình 1,4 m đắp nổi công đào dát vàng
 • Giá sản phẩm :
 • Mã sản phẩm : DV 26
 • Số điện thoại : 0989 398 113
 • Tên sản phẩm : Bình hút lộc thuận buồm xuôi gió dát vàng
 • Giá sản phẩm :
 • Mã sản phẩm : DV 25
 • Số điện thoại : 0989 398 113
 • BÌNH HÚT LỘC THUẬN BUỒM XUÔI GIÓ Sản phẩm trưng bày phong thuỷ, có tác dụng kích lộc chiêu tài, mang lại may mắn cho người làm  ăn kinh doanh, người đi xa thuận lợi, công việc thuận lợi Kích

 • Tên sản phẩm : Lọ mai bình dát vàng
 • Giá sản phẩm :
 • Mã sản phẩm : DV23
 • Số điện thoại : 0989 398 113
 • Tên sản phẩm : Bình tỳ bà dát vàng
 • Giá sản phẩm :
 • Mã sản phẩm : DV 19
 • Số điện thoại : 0989 398 113
 • BÌNH TỲ BÀ DÁT VÀNG Kích thước 65x43xm  

 • Tên sản phẩm : Bình hút lộc thuận buồm xuôi gió dát vàng
 • Giá sản phẩm :
 • Mã sản phẩm : DV 21
 • Số điện thoại : 0989 398 113
 • Tên sản phẩm : Bình hút lộc đắp nổi chim công dát vàng
 • Giá sản phẩm : 9800000
 • Mã sản phẩm : DV 22
 • Số điện thoại : 0989 398 113
 • BÌNH HÚT LỘC PHONG THUỶ Bình hút lộc không những là sản phẩm trưng bày, mang tính đẳng cấp sang trọng của gia chủ, nó còn là vật phẩm trưng bày phong thuỷ trong nhà, trưng bày bình hút lộc chim

 • Tên sản phẩm : Bình hút lộc dát vàng
 • Giá sản phẩm :
 • Mã sản phẩm : DV 20
 • Số điện thoại : 0989 398 113
 • Tên sản phẩm : Lợn gốm dát vàng
 • Giá sản phẩm : 1200000
 • Mã sản phẩm : DV17
 • Số điện thoại : 0989 398 113
 • Tên sản phẩm : Bình gốm, bình rượu trưng bày
 • Giá sản phẩm :
 • Mã sản phẩm : DV 15
 • Số điện thoại : 0989 398 113
 • Tên sản phẩm : Hổ trưng bày phong thuỷ
 • Giá sản phẩm :
 • Mã sản phẩm : DV18
 • Số điện thoại : 0989 398 113
 • Tên sản phẩm : Bình gốm dát vàng
 • Giá sản phẩm : 1800000
 • Mã sản phẩm : DV 16
 • Số điện thoại : 0989 398 113
 • Tên sản phẩm : Bộ trà đắp nổi hoa phù dung dát vàng tách lót
 • Giá sản phẩm : 1600000
 • Mã sản phẩm : ACDV 03
 • Số điện thoại : 0989 398 113
 • Tên sản phẩm : Ấm chén dát vàng hoa phù dung
 • Giá sản phẩm :
 • Mã sản phẩm : ACDV 02
 • Số điện thoại : 0989 398 113
 • Tên sản phẩm : Bộ ấm chén đắp nổi hoa phù dung dát vàng
 • Giá sản phẩm :
 • Mã sản phẩm : ACDV 01
 • Số điện thoại : 0989 398 113
 • Tên sản phẩm : Bộ ấm chén tử sa đỏ khay sứ phụ kiện 29
 • Giá sản phẩm : 650000
 • Mã sản phẩm : ACTS29
 • Số điện thoại : 0989 398 113
 • Thưởng thức trà là một nghệ thuật, nhưng việc chọn được bộ tách chén phù hợp cũng rất là quan trọng trong nghệ thuật thưởng thức trà. Cơ sở Gốm sứ Đức Thành hiện đang cung cấp, phân phối rất nhiều

 • Tên sản phẩm : Bộ ấm chén tử sa 28
 • Giá sản phẩm :
 • Mã sản phẩm : ACTS28
 • Số điện thoại : 0989 398 113
 • Tên sản phẩm : Bộ ấm trà tử sa 16
 • Giá sản phẩm : 650000
 • Mã sản phẩm : ACTS16
 • Số điện thoại : 0989 398 113
 • Giá 650.000 VNĐ cả bộ mua riêng: 1 ấm 6 chén 7 đĩa 420n, 3 phụ kiện 230n, khay sứ 150 n Mã sản Phẩm ACTS 16 Liên hệ: 0989 398 113 Thưởng thức trà là một nghệ thuật, nhưng việc chọn

 • Tên sản phẩm : Bộ ấm chén tử sa aladin 26
 • Giá sản phẩm :
 • Mã sản phẩm :
 • Số điện thoại : 0989 398 113
 • Tên sản phẩm : Bộ ấm chén tử sa 25
 • Giá sản phẩm :
 • Mã sản phẩm : ACTS25
 • Số điện thoại : 0989 398 113
 • Tên sản phẩm : Bộ ấm chén tử sa 21
 • Giá sản phẩm :
 • Mã sản phẩm : ACTS21
 • Số điện thoại : 0989 398 113
 • Tên sản phẩm : Bộ ấm chén tử sa 24
 • Giá sản phẩm :
 • Mã sản phẩm : ACTS25
 • Số điện thoại : 0989 398 113
 •   Sản phẩm mầu nâu, gồm 1 ấm đắp nổi hoa phù dung, 6 chén, 1 khay 2 tầng, 3 phụ kiện

 • Tên sản phẩm : Bộ ấm chén tử sa 23
 • Giá sản phẩm :
 • Mã sản phẩm : ACTS23
 • Số điện thoại : 0989 398 113
 • Tên sản phẩm : Bộ ấm chén tử sa 22
 • Giá sản phẩm :
 • Mã sản phẩm : ACTS 22
 • Số điện thoại : 0989 398 113
 • Tên sản phẩm : Bộ ấm chén tử sa đỏ vẽ hoa đào 20
 • Giá sản phẩm :
 • Mã sản phẩm : ACTS20
 • Số điện thoại : 0989 398 113
 • Tên sản phẩm : Bộ ấm chén tử sa 19
 • Giá sản phẩm :
 • Mã sản phẩm : ACTS19
 • Số điện thoại : 0989 398 113
 • Tên sản phẩm : Bộ ấm chén tử sa đắp nổi hoa lan đen 18
 • Giá sản phẩm :
 • Mã sản phẩm : ACTS18
 • Số điện thoại : 0989 398 113
 • Tên sản phẩm : Bộ ấm chén vẽ lão vọng 121
 • Giá sản phẩm :
 • Mã sản phẩm : AC121
 • Số điện thoại : 0989 398 113
 • Tên sản phẩm : Bộ ấm chén vẽ lão vọng 119
 • Giá sản phẩm :
 • Mã sản phẩm : AC119
 • Số điện thoại : 0989 398 113
 • Tên sản phẩm : Bộ ấm chén vẽ trúc lâm thất hiền 118
 • Giá sản phẩm :
 • Mã sản phẩm : AC 118
 • Số điện thoại : 0989 398 113
 • Tên sản phẩm : Bộ ấm chén vẽ trúc lâm thất hiền 117
 • Giá sản phẩm :
 • Mã sản phẩm : AC 117
 • Số điện thoại : 0989 398 113
 • Tên sản phẩm : Bộ ấm chén vẽ trúc lâm thất hiền 116
 • Giá sản phẩm :
 • Mã sản phẩm : AC116
 • Số điện thoại : 0989 398 113
 • Bộ ấm bưởi khay

 • Tên sản phẩm : Bộ ấm chén vẽ trúc lâm thất hiền 115
 • Giá sản phẩm :
 • Mã sản phẩm : AC115
 • Số điện thoại : 0989 398 113
 • Tên sản phẩm : Bộ ấm chén vẽ trúc lâm thất hiền 114
 • Giá sản phẩm :
 • Mã sản phẩm : AC114
 • Số điện thoại : 0989 398 113
 • Tên sản phẩm : Bộ ấm chén vẽ trúc lâm thất hiền 113
 • Giá sản phẩm :
 • Mã sản phẩm : AC113
 • Số điện thoại : 0989 398 113
 • Tên sản phẩm : Bộ ấm chén vẽ trúc lâm thất hiền 112
 • Giá sản phẩm :
 • Mã sản phẩm : AC112
 • Số điện thoại : 0989 398 113
 • Tên sản phẩm : Bộ ấm chén vẽ trúc lâm thất hiền 111
 • Giá sản phẩm :
 • Mã sản phẩm : AC111
 • Số điện thoại : 0989 398 113
 • Tên sản phẩm : Bộ ấm chén vẽ trúc lâm thất hiền 110
 • Giá sản phẩm :
 • Mã sản phẩm : AC110
 • Số điện thoại : 0989 398 113
 • Tên sản phẩm : Bộ ấm chén giả vuốt vẽ trúc lâm thất hiền s3
 • Giá sản phẩm :
 • Mã sản phẩm : AC109
 • Số điện thoại : 0989 398 113
 • Tên sản phẩm : Bộ ấm chén giả vuốt vẽ trúc lâm thất hiền s1
 • Giá sản phẩm :
 • Mã sản phẩm : AC108
 • Số điện thoại : 0989 398 113
 • Tên sản phẩm : Bộ ấm chén giả vuốt vẽ trúc lâm thất hiền s2
 • Giá sản phẩm :
 • Mã sản phẩm : AC107
 • Số điện thoại : 0989 398 113
 • Tên sản phẩm : Bộ ấm tích vẽ trúc lâm thất hiền và phụ kiện 04
 • Giá sản phẩm :
 • Mã sản phẩm :
 • Số điện thoại : 0989 398 113
 • Tên sản phẩm : Bộ đồ thờ đắp nổi cao cấp dát vàng
 • Giá sản phẩm :
 • Mã sản phẩm :
 • Số điện thoại : 0989 398 113
 • Tên sản phẩm : Bộ đỉnh hạc thờ
 • Giá sản phẩm :
 • Mã sản phẩm :
 • Số điện thoại : 0989 398 113
 • Tên sản phẩm : Bộ thưởng trà
 • Giá sản phẩm :
 • Mã sản phẩm :
 • Số điện thoại : 0989 398 113
 • Bộ thưởng trà gốm sứ  làng cổ bát tràngĐồ thờ cúng men rạn cổ, gốm sứ Bát Tràng, gốm sứ làng cổ bát tràng, bát hương, lư hương, mâm ngũ quả, kỷ chén, chân nến, ống hương, ống cắm đũa, đèn dầu, chóe

 • Tên sản phẩm : Bộ chén thờ 5 chén
 • Giá sản phẩm :
 • Mã sản phẩm :
 • Số điện thoại : 0989 398 113
 • Bộ chén thờ 5 chén; men rạn xám đen; được sản xuất theo kỹ thuật cổ truyền dân tộc kết hợp với kỹ thuật hiện đại cho chất lượng men bóng đẹp.

 • Tên sản phẩm : Đôi chân nến thờ
 • Giá sản phẩm :
 • Mã sản phẩm :
 • Số điện thoại : 0989 398 113
 • Đôi chân nến men rạn gốm sứ bát tràng, cắm nến cây và để nến ly Đồ thờ cúng men rạn cổ, gốm sứ Bát Tràng, gốm sứ làng cổ bát tràng, bát hương, lư hương, mâm ngũ quả, kỷ chén, chân nến, ống hương, ống

 • Tên sản phẩm : Chóe thờ đựng nước
 • Giá sản phẩm :
 • Mã sản phẩm :
 • Số điện thoại : 0989 398 113
 • Bộ chóe thờ đựng nước ĐN gốm sứ  làng cổ bát tràngBộ đồ thờ cúng bằng sứ: Đỉnh hạc, bát hương, chén cúng, đèn dầu, đĩa ngũ quả v.v... cho Bàn thờ, Ban tài lộc v.v... Chợ gốm làng cổ bát tràng chuyên

 • Tên sản phẩm : Bộ ấm chén thờ
 • Giá sản phẩm :
 • Mã sản phẩm :
 • Số điện thoại : 0989 398 113
 • Bộ ấm chén thờ 5 chén; men rạn xám đen; được sản xuất theo kỹ thuật cổ truyền dân tộc kết hợp với kỹ thuật hiện đại cho chất lượng men bóng đẹp.

 • Tên sản phẩm : Trọn Bộ Đồ Thờ Cúng đắp nổi phù điêu
 • Giá sản phẩm :
 • Mã sản phẩm :
 • Số điện thoại : 0989 398 113
 • Trọn Bộ Đồ Thờ Cúng đắp nổi phù điêu (Bao gồm 3 bát hương+1đôi ống hương+ 1 đôi lọ lục bình + 1đôi lọ to+1đôi lọ nhỏ căm hoa + chóe đựng nước+1 mâm bày lễ + 1nậm rượu + 1 đèn) Với người Việt, trong

 • Tên sản phẩm : Chân cắm nến thờ
 • Giá sản phẩm :
 • Mã sản phẩm :
 • Số điện thoại : 0989 398 113
 • Đôi chân nến thờ men rạn gốm sứ bát tràng, cắm nến cây và để nến ly Đồ thờ cúng men rạn cổ, gốm sứ Bát Tràng, gốm sứ làng cổ bát tràng, bát hương, lư hương, mâm ngũ quả, kỷ chén, chân nến, ống hương,

 • Tên sản phẩm : Bình đựng vôi đắp nổi rồng
 • Giá sản phẩm :
 • Mã sản phẩm :
 • Số điện thoại : 0989 398 113
 • Đồ thờ cúng, bình vôi may mắn được làm rất tỉ mỉ công phu dưới bàn tay khéo léo của người nghệ nhân. Đây là vật thiêng đem lại may mắn cho gia đình bạn.

 • Tên sản phẩm : Đèn thờ cúng
 • Giá sản phẩm :
 • Mã sản phẩm :
 • Số điện thoại : 0989 398 113
 • Đền thờ cúng men rạn được làm rất tỉ mỉ công phu với đắp hình phù điêu nổi dưới bàn tay khéo léo của người nghệ nhân. Đây là vật thiêng đem lại may mắn cho gia đình bạn.  

 • Tên sản phẩm : Nậm đựng rượu
 • Giá sản phẩm :
 • Mã sản phẩm :
 • Số điện thoại : 0989 398 113
 • Nậm rượi hồ lô men rạn giả cổ, kiểu cách đắp nổi phù điêu Kích thước: 20(cm) Xuất xứ: Gốm sứ Bát Tràng

 • Tên sản phẩm : Bộ bát thờ
 • Giá sản phẩm :
 • Mã sản phẩm :
 • Số điện thoại : 0989 398 113
 • Bộ bát cúng bằng gốm sứ Bát Tràng vẽ rồng chầu mặt nguyệt

 • Tên sản phẩm : Bộ ấm chén cong
 • Giá sản phẩm :
 • Mã sản phẩm :
 • Số điện thoại : 0989 398 113
 • Bộ kỉ ấm chén cong gốm sứ bát tràng gồm 3 chén , 1 bộ kỉ cong, sản phẩm được đắp  nổi phù điêu mềm mại

 • Tên sản phẩm : Đĩa bày mâm mũ quả
 • Giá sản phẩm :
 • Mã sản phẩm :
 • Số điện thoại : 0989 398 113
 • Mâm bồng bằng sứ Bát Tràng  men rạn, đắp nổi phù điêu  

 • Tên sản phẩm : Trâu dát vàng 2021
 • Giá sản phẩm :
 • Mã sản phẩm : Trâu vàng 03
 • Số điện thoại : 0989 398 113
 • Trâu vàng 2021. TRÂU SỨ DÁT VÀNG KIM NGƯU TÀI LỘC- VẠN SỰ NHƯ Ý? Miễn ship toàn quốc ☎️/zalo: 0989.398.113 Linh vật đầy đặn, khỏe khoắn, có thế đứng vững chãi, thân hướng về phía trước, đầu

 • Tên sản phẩm : Trâu dát vàng nâu đỏ
 • Giá sản phẩm :
 • Mã sản phẩm : Trâu vàng 02
 • Số điện thoại : 0989 398 113
 • Trâu vàng 2021. KIM NGƯU TÀI LỘC- VẠN SỰ NHƯ Ý? Miễn ship toàn quốc ☎️/zalo: 0989.398.113 Linh vật đầy đặn, khỏe khoắn, có thế đứng vững chãi, thân hướng về phía trước, đầu ngẩng cao, tượng trưng

 • Tên sản phẩm : Trâu sứ dát vàng
 • Giá sản phẩm :
 • Mã sản phẩm : Trâu vàng 01
 • Số điện thoại : 0989 398 113
 • Trâu vàng 2021. KIM NGƯU TÀI LỘC- VẠN SỰ NHƯ Ý? Miễn ship toàn quốc ☎️/zalo: 0989.398.113 Linh vật đầy đặn, khỏe khoắn, có thế đứng vững chãi, thân hướng về phía trước, đầu ngẩng cao, tượng trưng

 • Tên sản phẩm : Trâu sứ dát vàng
 • Giá sản phẩm :
 • Mã sản phẩm :
 • Số điện thoại : 0989 398 113
 • Tên sản phẩm : Chum rượu khắc nổi trống đồng dát vàng
 • Giá sản phẩm :
 • Mã sản phẩm : DV 27
 • Số điện thoại : 0989 398 113
 • Tên sản phẩm : Lộc bình 1,4 m đắp nổi công đào dát vàng
 • Giá sản phẩm :
 • Mã sản phẩm : DV 26
 • Số điện thoại : 0989 398 113
 • Tên sản phẩm : Lọ mai bình dát vàng
 • Giá sản phẩm :
 • Mã sản phẩm : DV23
 • Số điện thoại : 0989 398 113
 • Tên sản phẩm : Chum khắc nổi trống đồng đông sơn 100 lit
 • Giá sản phẩm :
 • Mã sản phẩm :
 • Số điện thoại : 0989 398 113
 • Tên sản phẩm : Bình hút lộc thuận buồm xuôi gió dát vàng
 • Giá sản phẩm :
 • Mã sản phẩm : DV 21
 • Số điện thoại : 0989 398 113
 • Tên sản phẩm : Hổ trưng bày phong thuỷ
 • Giá sản phẩm :
 • Mã sản phẩm : DV18
 • Số điện thoại : 0989 398 113
 • Tên sản phẩm : Heo gốm dát vàng
 • Giá sản phẩm :
 • Mã sản phẩm : 1102
 • Số điện thoại : 0989 398 113
 • Tên sản phẩm : Ấm chén văn phòng
 • Giá sản phẩm :
 • Mã sản phẩm : ACLG 56A
 • Số điện thoại : 0989 398 113
 • Tên sản phẩm : Tranh mừng thọ ông bà
 • Giá sản phẩm :
 • Mã sản phẩm : T16
 • Số điện thoại : 0989 398 113
 • Tên sản phẩm : Heo dát vàng 2019- quà tết
 • Giá sản phẩm : 1500000
 • Mã sản phẩm : DV 19
 • Số điện thoại : 0989 398 113
 •       TƯỢNG HEO SỨ NGŨ PHÚC LÂM MÔN DÁT VÀNG 24k ❤️Quà tết 2019. Free ship toàn quốc Năm Kỷ Hợi 2019 mệnh Bình Địa Mộc, thái tế ngự ở cung Hợi. Theo ngũ hành Hợi tính thuỷ,

 • Tên sản phẩm : Linh vật kỉ hợi- Lợn dát vàng 2019
 • Giá sản phẩm : 1200000
 • Mã sản phẩm : DV 10
 • Số điện thoại : 0989 398 113
 • TƯỢNG HEO SỨ NGŨ PHÚC LÂM MÔN DÁT VÀNG 24k ❤️Quà tết 2019. Free ship toàn quốc Năm Kỷ Hợi 2019 mệnh Bình Địa Mộc, thái tế ngự ở cung Hợi. Theo ngũ hành Hợi tính thuỷ, thuỷ quán xuyến sức khoẻ và

Tin tức

Gốm với môi trường sống! Gốm với môi trường sống!

https://media.zalo.me/detail/4564080408575020426?zl3rd=815789662550058820&id=9865427b4e3ea760fe2f

Chi tiết
Chợ gốm làng cổ Bát Tràng Chợ gốm làng cổ Bát Tràng

Xã Bát Tràng (Gia Lâm– Hà Nội) nổi tiếng với nghề gốm truyền thống. Chợ gốm Bát Tràng là nơi bày bán

Chi tiết
Gốm sứ Bát tràng phát triển qua các thời kỳ Gốm sứ Bát tràng phát triển qua các thời kỳ

Gốm Bát Tràng là tên gọi chung cho các loại đồ gốm được sản xuất tại làng Bát Tràng, thuộc xã Bát

Chi tiết