Bộ ấm trà đại hội đảng, bộ bưởi cành chỉ vàng

  • Mã sản Phẩm ACLO 72
  • Liên hệ: 0989 398 113
Ấm trà dáng bưởi cành, kẻ chỉ vàng. Dung tích 560ml-650ml

Ấm trà dáng bưởi cành, kẻ chỉ vàng. Dung tích 560ml-650ml

Sản Phẩm Liên Quan