Đĩa bày mâm mũ quả

  • Liên hệ: 0989 398 113

Mâm bồng bằng sứ Bát Tràng  men rạn, đắp nổi phù điêu

dia-dung-hoa-qua-gom-bat-trang

dia-dung-hoa-qua-gom-bat-trang1

 

Sản Phẩm Liên Quan