Bộ ấm chén cong

  • Liên hệ: 0989 398 113

Bộ kỉ ấm chén cong gốm sứ bát tràng gồm 3 chén , 1 bộ kỉ cong, sản phẩm được đắp  nổi phù điêu mềm mại

bo-am-chen-cung

Sản Phẩm Liên Quan