Nậm đựng rượu

  • Liên hệ: 0989 398 113

Nậm rượi hồ lô men rạn giả cổ, kiểu cách đắp nổi phù điêu
Kích thước: 20(cm)

Xuất xứ: Gốm sứ Bát Tràng

nam-tho-gom-bat-trang

Sản Phẩm Liên Quan