Gốm với môi trường sống!

https://media.zalo.me/detail/4564080408575020426?zl3rd=815789662550058820&id=9865427b4e3ea760fe2f&zarsrc=4

 

 

Nhân xuân kỷ Hợi chúc nhà nhà ngũ phúc lâm môn

Dát vàng trên chất liệu gốm thủ công mỹ nghệ

Tin Liên Quan