Bát men trắng

 • Tên sản phẩm : Bộ đồ ăn mầu trắng 01
 • Giá sản phẩm : Liên hệ
 • Số điện thoại :
 •     Sản xuất các loại bát đĩa ăn cơm, gốm sứ trắng, bát vẽ rồng dùng thờ cúng, bát vẽ hoa, bát men rạn, bát cổ, bát tô canh, bộ đồ ăn làm quà tặng mẹ, bộ đồ nhà bếp, quà tặng vợ, bát

 • Tên sản phẩm : Bộ đồ ăn trắng trơn
 • Giá sản phẩm : liên hệ
 • Số điện thoại : 0989 398 113
 • Sản xuất các loại bát đĩa ăn cơm, gốm sứ trắng, bát vẽ rồng dùng thờ cúng, bát vẽ hoa, bát men rạn, bát cổ, bát tô canh, bộ đồ ăn làm quà tặng mẹ, bộ đồ nhà bếp, quà tặng vợ, bát đĩa cao cấp, đĩa bầu

 • Tên sản phẩm : Bát ăn cơm men trắng
 • Giá sản phẩm : 18000
 • Số điện thoại : 0989398113
 • Sản xuất các loại bát đĩa ăn cơm, gốm sứ trắng, bát vẽ rồng dùng thờ cúng, bát vẽ hoa, bát men rạn, bát cổ, bát tô canh, bộ đồ ăn làm quà tặng mẹ, bộ đồ nhà bếp, quà tặng vợ, bát đĩa cao cấp, đĩa bầu

 • Tên sản phẩm : Bộ đồ ăn Bát Tràng, Gốm sứ bát tràng
 • Giá sản phẩm : Liên hệ
 • Số điện thoại :