ấm chén tử sa bọc đồng

 • Tên sản phẩm : Bộ phụ kiện bộ ấm trà tử sa nâu bọc đồng 01
 • Giá sản phẩm : Liên hệ
 • Số điện thoại :
 • Tên sản phẩm : Bộ phụ kiện bộ ấm trà tử sa nâu bọc đồng
 • Giá sản phẩm : Liên hệ
 • Số điện thoại :
 • Tên sản phẩm : Bộ 3 phụ kiện bộ ấm trà tử sa đỏ bọc đồng
 • Giá sản phẩm : Liên hệ
 • Số điện thoại :
 • Tên sản phẩm : Bộ ấm chén tử sa nâu đắp nổi trúc bọc đồng
 • Giá sản phẩm : Liên hệ
 • Số điện thoại :
 • Tên sản phẩm : Bộ ấm chén tử sa nâu đắp nổi hoa đào bọc đồng
 • Giá sản phẩm : Liên hệ
 • Số điện thoại :
 • Tên sản phẩm : Bộ ấm chén tử sa nâu đắp nổi tùng bọc đồng 03
 • Giá sản phẩm : Liên hệ
 • Số điện thoại :
 • Tên sản phẩm : Bộ ấm chén tử sa nâu đắp nổi hoa lan bọc đồng 04
 • Giá sản phẩm : Liên hệ
 • Số điện thoại :
 • Tên sản phẩm : Bộ ấm trà tử sa đỏ vẽ đào bọc đồng 05
 • Giá sản phẩm : Liên hệ
 • Số điện thoại :
 • Tên sản phẩm : Bộ ấm trà tử sa quai nhật bọc đồng06
 • Giá sản phẩm : Liên hệ
 • Số điện thoại :
 • Tên sản phẩm : Bộ ấm chén tử sa vai vuông bọc đồng
 • Giá sản phẩm : Liên hệ
 • Số điện thoại :
 • Tên sản phẩm : ACTS01- ấm chén tử sa Bát Tràng
 • Giá sản phẩm : liên hệ
 • Số điện thoại : 0989 398 113
 • Tên sản phẩm : ACTS12 ấm chén tử sa Bát trầng
 • Giá sản phẩm : liên hệ
 • Số điện thoại : 0989 398 113
 •   Ấm chén tử sa Bát Tràng với men ngoài màu nâu, trong lòng tráng men . Thích hợp với không gian nhà cổ, nhà vườn & bàn uống nước ngoài trời.