Bộ phụ kiện bộ ấm trà tử sa nâu bọc đồng

  • Liên hệ: 0989 398 113
Gồm 1 gạt tàn, 1 bình đựng trà vuông, 1 ống tăm

Gồm 1 gạt tàn, 1 bình đựng trà vuông, 1 ống tăm

Sản Phẩm Liên Quan