Ấm tích bát tràng 10

  • Giá 60.000 VNĐ
  • Mã sản Phẩm AT10
  • Liên hệ: 0989 398 113

 

 
Ấm tích bát tràng ấm tích vẽ ông thọ , dung tích: 0,5 lit, 0,75lits, 1 lít, 1,5lits, 2 lít,3 lit,5 lit

Sản Phẩm Liên Quan