Nậm hoa leo

  • Liên hệ: 0989 398 113

ậm men rạn, vẽ hình hoa leo
Kích thước: D19H33(cm)

Xuất xứ: gốm sứ Bát Tràng

Nậm hoa leoq

Sản Phẩm Liên Quan