ACTS12 ấm chén tử sa Bát trầng

  • Giá VNĐ
  • Số điện thoại 0989 398 113
  • Liên hệ: 0989 398 113

 

ấm chén tử sa Bát Tràng

ấm chén tử sa Bát Tràng

Ấm chén tử sa Bát Tràng với men ngoài màu nâu, trong lòng tráng men . Thích hợp với không gian nhà cổ, nhà vườn & bàn uống nước ngoài trời.

Sản Phẩm Liên Quan