Bộ ủ trà hoa gấm cao cấp

  • Mã sản Phẩm AT 09
  • Liên hệ: 0989 398 113
Gồm ấm tích và bộ ủ trà. Ấm dung tích 1 lit, 1,25 lit, 1,5 lit, 2 lit , đi kèm bộ ủ trà

Gồm ấm tích và bộ ủ trà. Ấm dung tích 1 lit, 1,25 lit, 1,5 lit, 2 lit , đi kèm bộ ủ trà

image image

Sản Phẩm Liên Quan