Bộ phụ kiện bộ ấm trà tử sa nâu bọc đồng 01

  • Liên hệ: 0989 398 113
Gồm 1 gạt tàn, 1 bình  đựng trà tròn, 1 ống tăm

Gồm 1 gạt tàn, 1 bình đựng trà tròn, 1 ống tăm

Sản Phẩm Liên Quan