Bộ 3 phụ kiện bộ ấm trà tử sa đỏ bọc đồng

  • Liên hệ: 0989 398 113
Gồm 1 gạt tàn, 1 bình đựng trà, 1 ống tăm

Gồm 1 gạt tàn, 1 bình đựng trà, 1 ống tăm

Sản Phẩm Liên Quan