Ấm tích trà xanh bát tràng 07

  • Liên hệ: 0989 398 113
Dung tích 0,75 lit, 1 lit, 1,2 lit, 2 lit,3 lit,5 lit, 7 lít, 10 lít

Dung tích 0,75 lit, 1 lit, 1,2 lit, 2 lit,3 lit,5 lit, 7 lít, 10 lít

Sản Phẩm Liên Quan